top of page

ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ ลูกชิ้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของลูกชิ้นมีชัย เหมาะสำหรับเมนูก๋วยเตี๋ยว เกาเหลาเนื้อ ลวกจิ้ม ไซด์ขนาดเล็ก น้ำหนัก 1 กิโลกรัม มีจำนวน 90 ลูก

ลูกชิ้นเอ็นเนื้อมีชัย ลูกเล็ก (1 กิโลกรัม)

แปรรูปจากเนื้อวัวสดใหม่จากโรงงาน มีปริมาณแป้งมันเพียง 4.5% เหมาะสำหรับเมนูก๋วยเตี๋ยว เกาเหลา และเมนูต่างๆ ของคนรักเนื้อ

ลูกชิ้นเอ็นเนื้อมีชัย ลูกเล็ก มีจำนวน 90 ลูก ต่อ กิโลกรัม

เป็นลูกชิ้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นที่นิยมของร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อชื่อดังๆของจังหวัดเชียงใหม่

 

ดู ลูกชิ้นเนื้อ ลูกเล็ก

bottom of page